Авлигын эсрэг гэмт хэрэг 37.5 хувиар буурчээ

   Монгол Улсын хэмжээнд 2021 оны эхний 11-н сард бүртгэгдсэн гэмт хэргээс албан тушаал, ашиг сонирхол, авлигын эсрэг гэмт хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал:
• Олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг 2020 оны мөн үед 279 бүртгэгдсэнээс энэ онд 535 болж 91.8 %-иар
• Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг 2020 оны мөн үед 197 байснаас энэ онд 220 болж 11.7%-иар тус тус өссөн бол
• Авлигын эсрэг гэмт хэрэг 2020 оны мөн үед 24 байснаас энэ онд 15 болж 37.5%-иар буурсан байна.
скачать dle 12.0

Холбоотой мэдээ